Zelfcompassie

Nu leven en werken zoals jij echt wilt.

Het hart van mindfulness

Je leert  negatieve gevoelens niet meer te onderdrukken of tegen onszelf te keren vanuitmet schaamte, zelfkritiek of defensief gedrag.

Voortaan ga je met jezelf om als met een goede vriend die het moeilijk heeft. Emotionele pijn wordt namelijk alleen maar erger wordt als we ons ertegen verzetten. Die pijn verdwijnt pas wanneer we aandacht voor onze problemen hebben en ze zonder oordeel of zelfverwijt tegemoet treden.

Jeleert je eigen onvolkomenhedenmeer  te accepteren en meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Je zult je lichter en gelukkiger voelen – en evenwichtiger omgaan met de onvermijdelijke tegenslagen in het leven.