Reflectie, intervisie, supervisie

Nu leven en werken zoals jij echt wilt.

Supervisie en meer voor de mensgerichte professional

Als professional blijf je aan jouw ontwikkeling werken.

Ik leer je hoe je kunt reflecteren op jezelf, kan intervisie vaardigheden overdragen en bied de mogelijkheid tot supervisie.

Reflecteren

Het zelfstandig handelen binnen de eigen professie vereist een voortdurend kritisch beschouwen ervan. Ik reik je de vaardigheden aan, zodat jij je verder kunt ontwikkelen.

Je leert je o.a. bewust worden van jouw eigen werk- en leerstijl en  gaat actief na denken over jouw ervaringen, handelen, gedrag, gevoelens en keuzes.

Intervisie

Ik leer je verschillende intervisie en daarnaast werken vanuit positieve intervisie; doelformulering, het vinden van competenties, het werken aan vooruitgang en reflectie.

Supervisie

Wil je supervisie bij je werk als mensgerichte professional dan kunnen wij je hierbij behulpzaam zijn.

Supervisie is prettig als je wilt dat een ander je ondersteunt in het kijken naar jezelf en je kwaliteiten dan al valkuilen in je werk. Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je inzicht in jezelf verwerft en leert te reflecteren.

Het kan zijn dat je vastloopt in je werk of misschien wil je beter worden in je werk. Als onafhankelijke waarnemer kan jouw supervisor makkelijker overzicht van jou, jouw werk en jouw vragen daaromtrent krijgen. Vervolgens leren we je om je eigen waarnemer te worden, zodat je bewust naar jezelf, je mogelijkheden, leerpunten en je werk leert en blijft kijken.

Positieve supervisie

Onze begeleiding is altijd gebaseerd positieve supervisie, hierbij draait het om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt voor jou? Hoe doe je dat? Wat zijn jouw sterke kanten? En hoe kun je die kwaliteiten vaker en beter inzetten? Deze visie, gebaseerd op positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, versterkt jouw competenties en vaardigheden.

Er wordt gewerkt met doelformulering en het vinden van competenties. We werken aan vooruitgang en reflectie.

Coaching, training en therapie behoort tot de mogelijkheden,