Psychosociaal therapeut

Nu leven en werken zoals jij echt wilt.

Psychosociale begeleiding

Slider hart

Psychosociale begeleiding bestaat uit een gevarieerd aanbod van verschillende werkwijzen. Deze werkwijzen kiezen we in overleg, zodat we aandacht aan jouw doelen, vragen, problemen, klachten, ervaringen en gevoelens kunnen besteden. Om vervolgens op een praktische wijze hiermee aan de slag te gaan, zodat jij in het dagelijks leven de door jouw gewenste veranderingen kunt doorzetten.

Ik combineer graag reguliere en complementaire psychologische visies tot een aanpak op maat voor jou.

Tijdens therapeutische, counsellings – en coachingsgesprekken werk ik vanuit de volgende psychologische stromingen;

Kort overzicht
  • Sociale psychologie
  • Levensloop – & ontwikkelingspsychologie
  • Cognitieve therapie
  • Positieve psychologie
  • ACT/ Mindfulness therapie
  • Oplossingsgerichte psychologie
  • Jungiaanse psychologie
  • Chakra psychologie

 

Sociale psychologie

Vanuit de sociale psychologie ontstaat er inzicht over hoe mensen functioneren en zich ontwikkelen in hun contacten met andere mensen. We kijken naar hoe je in de wereld staat, hoe anderen je zien en hoe je met ze omgaat.

Hoe jouw zelfbeeld wordt bepaald door jouw sociale contacten. Maar ook hoe mensen zich een indruk van iemand vormen. Daarnaast kunnen we aandacht besteden aan het functioneren van groepen. Kortom sociale psychologie handelt om inzicht in het sociale gedrag van mensen.

Levensloop psychologie, ontwikkelingspsychologie

Vroeger werd vooral de ontwikkelingspsychologie beschreven van baby tot jongvolwassene, tegenwoordig beschrijven we de ontwikkeling van mensen voor de totale levensloop. Elke fase in de levensloop kent een eigen fysiologische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling. Verder zijn er specifieke gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor de betreffende levensfase: verliefd zijn, dood en sterven, seksualiteit, gezondheid, ouderschap, (on)vruchtbaarheid, overgang et cetera.

Ik kan je inzicht verschaffen omtrent de levensfase waarin jij je nu bevindt en wat dit voor je kan betekenen.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is een doeltreffende aanpak die je de controle over je gedachten geeft en je opbouwend leert denken. Cognitieve therapie kan ingezet worden bij gedrags- en psychische problemen. Ik leer je hoe jouw brein werkt en hoe je vervolgens invloed op jouw patronen kunt krijgen.

Positieve psychologie

Er waait een frisse wind door de psychologie, de laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar fenomenen als geluk, welbevinden, empathie, vriendschap, liefde, succes en plezier. Deze ‘positieve psychologie’ manifesteert zich als aanvulling op de reguliere psychologie. In de reguliere psychologie ligt de focus vooral op psychische problemen, zoals angst, depressie, stress en afwijkend gedrag. Positief psychologen daarentegen, doen onderzoek naar omstandigheden waaronder mensen floreren en technieken die het welbevinden van mensen kunnen bevorderen. Samen gaan we op zoek naar wat er al goed gaat in jouw leven en versterken we jouw gevoel van geluk. Zelfs onder moeilijke omstandigheden kun je veerkrachtig reageren.

ACT/ Mindfulnesstherapie

ACT is simpel gezegd een combinatie van denk – gedragspatronen met mindfulness, bij deze behandelwijze wordt ervan uit gegaan dat het menselijk leven momenten zal kennen waarin men lijdt, hoe je ermee omgaat is de kunst. Wat je niet kunt veranderen zal je moeten accepteren. Doe je dit niet dan vergroot je zelf het lijden. Ook voor deze vorm van therapie geldt, dat we eerst gaan kijken of je aan acceptatie toe bent of aan verandering die ook daadwerkelijk toegepast kan worden.

Jungiaanse psychologie

Ik maak gebruik van de persoonlijkheidstypes van Jung om inzicht te krijgen in de manieren waarop mensen de wereld bekijken en erop reageren. De typologie heeft twee dimensies: enerzijds de instelling van het bewustzijn (introvert of extravert), het naar binnen of naar buiten gericht zijn.

Anderzijds de functies denken, voelen, intuïtie en gewaarworden, die laten zien hoe iemand naar de wereld kijkt. Door combinatie hiervan ontstaat een achttal persoonlijkheidstypen. Verder wordt gewerkt met archetypen (vaststaande oerbeelden) en het onderbewustzijn.

Chakra psychologie

Chakra psychologie vormt een verbinding tussen psychologie, spiritualiteit, filosofie, energie- en lichaamsbewustzijn. De zeven hoofdchakra’s verbinden al deze gebieden met elkaar. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten. Het oude oosterse chakrasysteem wordt verklaard vanuit de westerse psychologie.

We gebruiken de structuur van het chakrasysteem als een plattegrond waarop de persoonlijke ontwikkeling (verder) ingevuld kan worden.