Acceptance and commitment therapy

Adriana Visser; Balans & Kracht

Kan ik het veranderen?

nsCTbdS-1024x815

Als psychologe begeleid ik je bij veranderingen maar ook bij het acceptatieproces als verandering niet mogelijk is. Hierbij kan o.a. Acceptance and commitment therapy ingezet worden.

ACT is simpel gezegd een combinatie van denk – gedragspatronen met o.a. mindfulness, bij deze behandelwijze wordt ervan uit gegaan dat het menselijk leven momenten zal kennen waarin men lijdt, hoe je ermee omgaat is de kunst.

Wat je niet kunt veranderen zal je moeten accepteren.

Doe je dit niet dan vergroot je zelf het lijden.

Ook voor deze vorm van therapie geldt, dat we eerst gaan kijken of je aan acceptatie toe bent of aan verandering die ook daadwerkelijk toegepast kan worden.

N.B. ACT kan ingezet worden als een onderdeel van de begeleiding, ik gebruik het niet als op zichzelf staande werkvorm.