Pilot onderzoek

Nu leven en werken zoals jij echt wilt.

Samenvatting

Dit pilot-onderzoek is enerzijds bedoeld om in te zetten voor mijn hooggevoelige cliënten, anderzijds is het een opdracht voor het behalen van een ervaringscertificaat voor het EVC traject HBO bachelor “Toegepaste psychologie”.

Het pilot onderzoek loopt van 30-11-2014 tot 30-11-2015. Tot november 2015 heb ik me vooral beziggehouden met literatuuronderzoek en oriënterend onderzoek in mijn praktijk.

Vanaf november 2015 konden cliënten en voormalige cliënten vrijwillig deelnemen aan het onderzoek. Zij konden hiervoor vragenlijsten online invullen.

De vragenlijst bestond uit drie gedeelten;

  1. vragen om vast te stellen of de respondenten daadwerkelijk hooggevoelig zijn
  2. de lijst omtrent hooggevoeligheid en energie
  3. vragen over eventuele deelname aan vervolgonderzoek

 

De hypothese is; de uitkomst van de vragenlijst hooggevoeligheid en energie is een goede manier om hooggevoelige mensen er bewust van te maken welke kenmerken van hooggevoeligheid invloed hebben op hun persoonlijke energie.

Doelstelling; cliënten bewust maken van het feit dat ze hooggevoelig zijn, welke kenmerken bij hen naar voren komen en de invloed van deze kenmerken op hun energie.

Subdoelstellingen; het belang aantonen van het aanpassen van de begeleiding aan de hoogsensitiviteit van de cliënt.

Kenmerken van hooggevoeligheid op holistische wijze aan de hand van verschillende niveaus rangschikken.

Uit het pilotonderzoek blijkt dat er een noodzaak bestaat voor en behoefte is aan meer kennis en inzicht omtrent hooggevoeligheid, de kenmerken hiervan en de invloed op de persoonlijke energie.

Verder is uit literatuuronderzoek gebleken dat begeleiding van een hooggevoelige cliënt alleen succesvol zal zijn als er oog voor zijn of haar gevoeligheid is.

Daarnaast blijkt dat deze kenmerken inderdaad op holistische wijze benaderd kunnen worden, aangezien de vragen op verschillende niveaus gesteld zijn. Te weten;

  • lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
  • emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
  • mentaal: denken, leren, informatieverwerking
  • energetisch; bewustzijn van het energieveld van jezelf en anderen
  • spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

 

Na het pilotonderzoek blijf ik met de vragenlijsten werken, wel zal ik deze naar aanleiding van opmerkingen van respondenten en de beoordeling van de percentages op enige punten aanpassen. Daarnaast wil ik nog een vervolgonderzoek opstarten onder de respondenten in de vorm van open vragen en interviews, zodat ik een nog vollediger beeld krijg.

Tot slot wil ik de aangepaste vragenlijst na het pilotonderzoek nog testen op mensen buiten mijn praktijk.