Onderkenning hooggevoeligheid

Nu leven en werken zoals jij echt wilt.

Waarom het onderkennen van hooggevoeligheid van groot belang is

Een spoedige herkenning en erkenning van jouw hoogsensitiviteit, die van jouw kind, partner, collega of cliënt zorgt ervoor dat er des te eerder een goede balans in het leven gevonden kan worden.

Zorgelijk is de diagnostische verwarring in de reguliere gezondheidszorg waar hoogsensitiviteit vaak niet als een onderliggende oorzaak herkend wordt. Doordat men uitgaat van standaard diagnoses en behandelprotocollen kan dit leiden tot foute diagnoses en behandelingen.

Hetzelfde geldt voor het niet kunnen onderkennen van intuïtieve en paranormale gaven of nieuwetijdskinderen, -jongeren en –volwassenen.

Overigens is het van belang om te beseffen dat hooggevoeligheid ook in combinatie met psychische problematiek kan voorkomen, het hoeft elkaar niet uit te sluiten.

Vanuit mijn begeleiding leg ik de noodzakelijke brug tussen complementaire en reguliere visies.

Veel van mijn cliënten zijn overigens HSP* en sterk intuïtieve mensen.

 

* HSP kan in de tekst duiden op Hoog Sensitief Persoon maar ook op het meervoud; Hoog Sensitieve Personen.

 

HSP specialist