Young woman enjoying sunlight with raised arms in canola field

Jouw energie herstelplan

Heb je het gevoel dat je (wel wat) meer energie zou kunnen gebruiken?

Dan gaan we samen op lichamelijk en geestelijk niveau aan de slag. We gaan verschillende werkvormen inzetten.

Eerst zoeken we uit wat jou energie kost, vervolgens gaan we aan het werk met wat jou energie geeft. Je ontvangt een plan op maat en ik zal je begeleiden bij de uitvoering hiervan.

Er kan b.v. aandacht zijn voor gedachten en emoties, jouw omgeving, werk maar ook of er lichamelijke redenen zijn die een negatieve invloed op jouw energiepeil hebben.

Misschien wil je minder stress en meer ontspannen, jouw hoofd leger maken. Ben je gediend met andere voeding of supplementen. Zijn er organen, hormonen of neurotransmitters die aandacht vragen.

Deze of andere doelen ga je met jouw energie herstelplan nastreven.