Praktische intuïtieve ontwikkeling

Jouw intuïtie verder leren ontwikkelen en toepassen heeft een positief effect op jouw levensgeluk. Je maakt bewust wie je bent en wat goed voor je is.

Je leert vaardigheden en een levensstijl te ontwikkelen waarbij intuïtie een onderdeel van jouw leven wordt.

Jouw intuïtie geeft je informatie in de vorm van gedachten, beelden, gevoelens en meer. De wijze waarop is niet bij iedereen  hetzelfde.
Ik leer je open te staan voor deze informatie en de informatie te interpreteren. Zodat je de juiste keuzes maakt en meer creativiteit en spiritualiteit ervaart.

Als je eraan toe bent, kun je op een gegeven moment met energiewerk aan de slag gaan. En dus werken met de chakra’s en de aura.

Ik ben opgeleid vanuit de visies van Anodea Judith, Barbara Ann Brennan en Linda Keen. Daarnaast zet ik doorgegeven kennis vanuit verschillende generaties familie in.

Workshops & leergangen; selfhealing & intuitieve ontwikkeling