Hypnotherapie

Loopbaancoaching & positieve psychologie

Foto door Adriana Visser

Inzicht- ontspanning- zelfvertrouwen en positieve verandering

Hypnotherapie, regressietherapie en reïncarnatietherapie zijn zeer effectieve en diepgaande werkvormen waar ik veel mee werk en er in korte tijd veel verandert. De resultaten zijn ook zo positief doordat ik tijdens een sessie mijn gaven inzet en daardoor jou in jouw proces kan volgen, hierdoor weet ik wat er voor jou nodig is.

Hypnose is heel geschikt om positieve suggesties aan het onderbewustzijn te geven, bijvoorbeeld positiever over jezelf leren denken, makkelijker kunnen ontspannen, minder angstig te zijn, je sterker voelen enzovoorts.

In mijn praktijk gebruik ik hypnose ook om invloed uit te oefenen op gedrag, hinderlijke gewoonten, het verbeteren van vaardigheden en mogelijkerwijs de heling van ziektes en kwalen te stimuleren.

Stoornissen of kwalen kunnen worden verbeterd of mogelijk worden genezen met behulp van hypnose. Hierbij kan het gaan om de emotionele en psychische kant van lichamelijke klachten, maar het kunnen ook psychosomatische, psychische of emotionele klachten zijn. Of hypnose met succes een onderdeel kan zijn van uw persoonlijke combinatie van behandelwijzen, bepalen we gezamenlijk. Hypnose is namelijk niet voor iedereen geschikt en niet iedereen voor hypnose.

Hypnose is trance

Onder hypnose ontstaat een bewustzijnsverandering, waardoor het mogelijk wordt in contact te treden met het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn bevat o.a. informatie omtrent blokkades, verstoringen en trauma’s (zelfs als we die weggestopt hebben). Daarnaast is het onderbewustzijn meer direct toegankelijk voor het aanbieden van suggesties m.b.t. het helingsproces. Dit komt doordat onder hypnose er een balans ontstaat tussen de linker en rechter hersenhelft, verstand en gevoel gaan dus samen werken. De concentratie neemt toe, het lichaam ontspant en de ontvankelijkheid voor suggesties wordt verhoogd.

De hypnose is eigenlijk een trance, die je ook zelf kunt beleven door volledig op te gaan in een boek, film of dagdroom. Tijdens de trance bent U bewust van uzelf , het is dus een fabeltje dat je volledig onder invloed bent van de therapeut. Je hebt altijd de keuze, ook in trance, om bepaalde dingen wel of niet te zeggen dan al te doen.

Regressietherapie; Verwerking, inzicht en groei
Regressie stelt de cliënt in staat zijn probleem te verwerken door het (al of niet in hypnose) herbeleven van vroegere (onbewuste) gebeurtenissen, zodat hij zich op deze wijze bewust kan worden van de oorzaken van (de symptomen van) zijn problemen.
Regressie is een behandelwijze die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden van de cliënt. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – veelal traumatische – ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.

Tijdens regressie herbeleeft u in trance ervaringen uit het verleden. Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, kun je deze patronen en reacties bijstellen. Je krijgt, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Reïncarnatie

Sommige mensen gaan tijdens de regressie veel verder terug: vanuit hun eigen visie, ervaren zij dat veel trauma’s bij hen al zijn ontstaan tijdens vorige levens en dat deze nu nog in hun onderbewuste aanwezig zijn. Is dit bij u het geval dan kunnen we werken met zowel uw huidige leven als met de geboorte, zwangerschap, conceptie en met vorige levens.

Voor het succesvol ondergaan van regressie is geloof in reincarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen.

Praktisch bekeken

Tijdens een sessie, per persoon en per keer, blijkt vaak welke technieken gebruikt dienen te worden, soms heeft men bijvoorbeeld meer positieve versterking nodig en een andere keer moet er gezocht worden naar een oorzaak aan het verleden.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens Voice Dialogue zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig, je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan.

Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, het zijn zelfstandige energieën, met eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn.

Zoals; het onschuldige, kwetsbare kind, beschermer/beheerser, de drammer, de criticus, de perfectionist, de behager .

Andere deelpersonen die zich in ons ontwikkelen zijn bijvoorbeeld de ouder-ikken, nl.: de innerlijke moeder en de innerlijke vader. Er zijn archetypen als: de zorgzame moeder ,de heks , de goede vader, de boze vader.

Verder zijn er de instinctieve energieën: agressie, jaloezie, seksualiteit, overlevingsdrang.

De kern van de methode is de verschillende deelpersoonlijkheden in iemand, ze vanuit het innerlijk naar buiten laten treden en ze tot een gesprek uitnodigen. Het ego – met zijn uitvoerende functie – wordt zich daardoor bewust van de verschillende delen en van wat die mee te delen hebben. Verder wordt aandacht besteed aan de toestand van ‘getuige zijn’, daarin kan integratie van de delen plaatsvinden.

 

Innerlijk Kind werk

Innerlijk Kind staat voor de delen in onszelf die nooit helemaal volwassen zijn geworden. Dit is de reden waarom we ons als volwassenen in bepaalde opzichten gedragen als het kind dat we vroeger waren: hulpeloos, machteloos, angstig en onzeker. We zijn vaak meer bezig met overleven dan met leven.

We gaan nu contact met je innerlijke kind maken en het alles geven wat het nodig heeft, zodat je als volwassene weer positief en sterk in het leven kunt staan.

Wat heeft het (innerlijke) kind nodig

  • · de bevestiging dat je er mag zijn
  • · de bevestiging dat je goed bent zoals je bent
  • · de bevestiging dat het hebben en uiten van gevoelens goed is
  • · de bevestiging dat je jezelf mag zijn zonder afgewezen te worden
  • · de bevestiging dat je het waard bent om bemind te worden.
  • · aandacht, warmte, bemoediging, etc.