Hoogbegaafdheid kind & jongere

Nu leven en werken zoals jij echt wilt.

Hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid

Omgang, begrip en acceptatie.
Kinderen en jongeren
Als therapeute en docente heb ik  jarenlange ervaring in het werken met meer – en hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Ik help kinderen en jongeren met het omgaan, begrijpen en accepteren van hun hoogbegaafdheid.

Mogelijkheden
Ik  begeleid zowel ouders, kinderen, jongeren als docenten.
Allereerst begeleid ik de kinderen en jongeren, tijdens deze begeleiding is er ook aandacht voor de ouders, om thuis het proces te ondersteunen.

Indien noodzakelijk kan ik ook tips geven voor school.

Kinderen die hoogbegaafd zijn, hoeven geen problemen in het onderwijs en in de maatschappij te krijgen.
Mits hun begaafdheid tijdig erkend en onderkend wordt en er passend op gereageerd wordt.
Regelmatig wordt nog gedacht dat hoogbegaafde kinderen zichzelf wel kunnen redden, maar ook zij hebben begeleiding nodig