Positieve verandering van gedrag

Holistische en integratieve gedragsgerichte therapie

De gedragsgerichte therapie is o.a. afgeleid van de cognitieve gedragstherapie.

In mijn praktijk pas ik gedragsgerichte therapie op holistische en integratieve wijze toe. Dit houdt in dat ik in naar de mens en zijn gedrag als geheel kijk, op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Integratief slaat op het feit dat ik mij in meerdere vormen van gedragsgerichte therapie verdiept heb en deze in combinatie inschakel. Deze combinatie verschilt per persoon en consult.

Ik werk o.a. met;

 • Cognitieve gedragsgerichte therapie (afgeleid van de cognitieve gedragstherapie)
 • RET – NLP – Kern kwaliteiten – Enneagram- Herstructureren
 • Gesprekstherapie/ Counseling
 • Mindfulnestherapie; Mindfulness based cognitive therapy, Mindfulness based stress reduction, Mindfulness based pain reduction.
 • Angstreductie
 • Stressreductie
 • Heartfulness
 • Korte oplossingsgerichte therapie
 • Sociale en cognitieve therapie voor kinderen
 • Kids Skills
 • Binnenkort meer informatie