Kracht vinden en uitstralen

Beautiful young woman holding sun in hands on sunset, silhouette

Als we energiewerk inzetten, gaan we bewust werken met jouw energie. Maar ook de omgang met de energie van anderen.

Je leert jouw energie te beïnvloeden en te sturen en deze ook uit stralen. We gaan op zoek naar jouw innerlijke kracht, die je vervolgens op een vanzelfsprekende manier laat zien.

Je vindt en blijft bij jouw kern; helemaal jezelf.

Ik help je uit te zoeken of er eventuele blokkades aanwezig zijn en die gaan we samen doorbreken. Hierbij kijken we wederom op alle niveaus; lichamelijk, geestelijk, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel niveau.

Verder leer je in balans te blijven en bij jezelf, ongeacht de invloed van jouw omgeving.