Beautiful young woman holding sun in hands on sunset, silhouette

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm in de psychologie, waarbij er aandacht voor gedachten en gedrag is.

Deze therapie kan je helpen om op een veerkrachtige wijze  om te gaan met obstakels (Acceptance), zodat hier niet steeds in vastloopt. Om je vervolgens bezig te blijven houden met de meer waardevolle dingen in jouw leven (Commitment).

Met ACT leer jij je te richten op zaken die je zelf kunt beïnvloeden, zoals b.v. jouw eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over wat je niet direct kunt beïnvloeden.

Het doel van ACT is dat je een waardevol leven leidt, dat je leeft op een manier die strookt met wat belangrijk voor je is en waar je energie van krijgt.

ACT kan in de praktijk als ondersteunende werkvorm ingezet worden.